UNDER

PRESSURE

Tak toto sú súradnice skýše, ktorú som pripravil:

0101011111010011111101011111000110011101000100110110101001011010

1011101000101011111000111111101010111011101101000000010111111010

0010111000011110101001000100011011011010011001101010111100111011

1100001111100110001000110111110101001110000000110001011100100011

0010101111000111101111001100111110000110100110001000100001101111

0000111110011101111001011001111001010111001000110000111000101100

0110011000111100000110110101100011010000011011001101000111111101

0101111001100010001101111101010011100000001100110100011111110101

0111100100110100110010010101111000111101111001100010111011011110

1010110100010000101010111100111011110010110011110010101110110111

1010101110000111000101100011001100011110001101011000111001100101

0100000110110111011111001011000101100100011011000001101000000011

1110111110011111001011000011101000111111101010111011101101000000

0101111011011000110111101100110011000110111101100110111010001111

11001100011010100010111110011011111101001100

 

Keby sa tie jednotky a nuly rozdelily na 8 bitové skupiny, reperezentujúce ASCII znaky, tak by to vyzeralo asi takto:

Ani jedno ani druhé sa nedá rozumne čítať, pretože informácia o súradniciach skrýše prešla komprimačným procesom. Z pôvodných 232 znakov sa po kompresii stalo 118.

Pôvodná správa vyzerala asi takto:

ny_naserdadeatptmin_oe_hddsuadt_spid_igcnieledovyq_badaic_srs_edoes_yrisouti
vssessnyo_va_sovttseoeaehilaoa__iqlnes_runestvtsunve__atstdetaticicdn_sri_mnuta
tdstic_ntoko_jarsudekselv_vt__ssraditti_vattpdvaidemsemtisn_pd__dvanasnb_ch_i

No ak ste čakali, že sa to bude dať čítať, tak to teda nie. Ale na druhú stranu sú tam všetky povôdné písmenká, len sa mi trocha pomiešali. ( "_" je medzera medzi slovami, interpunkcia pre uľahčenie vynechaná.)

Kompresia prebehla podľa algoritmu pána ..., ktorý ho publikoval v roku 1952. Je to klasika a používa sa dodnes v mnohých aplikáciách, napr. aj v JPEG obrázkoch.

Uvedné súradnice sú vhodné na zaparkovanie.